Ocawa

Returner til hjemmesiden
Et tilgjengelig web for alle

Regler

Reglene for tilgjengelighet som utgjør hjertet av Ocawa er definert nedenfor. Disse reglene realiserer spesifikasjonene fra WAIs internasjonale standard som ble etablert i 1999.

WCAG

Ocawa kan brukes til å vurdere tilgjengelighet i henhold til alle WAI's 3 prioritetsnivåer:

  • WCAG Prioritet 1 (WAI nivå A) : Basis-tilgjengelighet ("må gjøres")
  • WCAG Prioritet 2 (WAI nivå AA) : Eliminer enkelte barrierer ("bør gjøres")
  • WCAG Prioritet 3 (WAI nivå AAA) : Design for alle, tilgjengelighet ("kan gjøres--ideelt")

WAI startet opp som en arbeidsgruppe i W3C. Så tidlig som i 1999, ble anbefalinger for tilgjengelighet rettet mot utviklere for at de skulle lage tilgjengelige web sites. Reglene til WAI. refereres til som WCAG (1.0). For øyeblikket arbeider WAI med WCAG 2.0, i stor grad en omskriving av reglene for ikke-spesialist distribusjon.

France-Telecom (OCAWA)

Et spesielt sett av regler (også kalt Ocawa) har blitt definert av en arbeidsgruppe fra France-Telecom Research and Development. Disse reglene er basert på de internasjonale retningslinjene fra WAI, men inkluderer også en komponent tilegnet ergonomi. Ocawa-reglene er de desidert de mest omfattende som er tilgjengelige i dag. I den nåværende utgaven av Ocawa inkluderer vi dette regelsettet (som tidligere var regelsettet til Ocawa) for bakover kompatibilitet. De fleste brukerne vil foretrekke å holde fast på mer kjente/anerkjente standarder (WCAG, ADAE).

ADAE

The Agency for the Development of Electronic Administration har etablert denne referansen for tilgjenglighet til administrative og kommune-orienterte web sitres i Frankrike. Dette er grunnlaget for den franske lovgivningen av 11. februar 2005. I artikkel 47 i denne lovenlegges det fram hvilke forpliktelser offentlige tjenester har i forhold til digital informasjon, og spesielt, i forhold til internett. Tre-delingen av disse reglene betegnes som: Bronse, sølv og gull.

Utfør en test av tilgjengelighet

Konsept og utvikling : Urbilog