Ocawa

Returner til hjemmesiden
Et tilgjengelig web for alle

Ocawa-tjenester

Ocawa ble opprinnelig dannet i 2002 som en tjeneste og ikke som et produkt. Siden web endres raskt, var det mer fordelaktig å vedlikeholde en stabil og tilgjengelig tjeneste enn et produkt som til enhver tid ville bare delvis dekke brukernes behov og ha en begrenset levetid. Ocawa utvikles hele tiden.

Prinsippet bak tjenestemodellen er å gjøre vurderingskraften til Ocawa tilgjengelig via en web-server lokalisert på internett eller et lokalt nettverk (intranett). Siden Ocawa er basert på ikke-proprietære teknologier kan programvaren enkelt installeres på mange ulike platformer (servere som kjører Linux eller Windows) sammne med Apache server-teknologi. På web oppdateres Ocawa automatisk, og brukeren drar alltid nytte av siste utgave.

Utfør en test av tilgjengelighet

Konsept og utvikling : Urbilog